Przetargi - rozstrzygnięcia

Informacja o wyborze oferty na wykonanie przystanku rekreacyjnego w Henrykowie

Wójt Gminy  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn."Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"
Czytaj więcej ....

Informacja z otwarcia ofert w przetargu „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”

Czytaj więcej ...

Udzielenie zamówienia na dowóz uczniów do placówek oświatowych w 2020r.

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 18 grudnia 2019. zostało udzielone zmówienie na dowóz   uczniów  do placówek oświatowych w okresie I-VI 2020r.

Czytaj więcej ...

Unieważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy w roku 2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w roku 2020”

Czytaj więcej ....

Informacja z otwarcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy w roku 2020

Informacja z otwarcia przetargu nieograniczonego pn.„Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w roku 2020”

Czytaj więcej ...

Wynik przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych w 2020r.

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 10 grudnia 2019r. rozstrzygnięty został  przetarg  na przewóz  uczniów  do placówek oświatowych w 2020r.
Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych w 2020r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do SP w Rozdrażewie, SF Dzielice,

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty na przebudowę ul. 3 Maja w Rozdrażewie - etap I

Wójt Gminy  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn."Przebudowa ulicy 3 Maja w Rozdrażewie - etap I - w ramach zadania przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych"

Czytaj więcej ...

Wybór wykonawcy "Rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębowiec"

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO przeprowadzonego jako zapytanie ofertowe  dot. ”Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębowiec" wybrano ofertę

Czytaj więcej ...
 

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy 3 Maja w Rozdrażewie - etap I

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn."Przebudowa ulicy 3 Maja w Rozdrażewie - etap I - w ramach zadania przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych"

Czytaj więcej ...