Galerie

Przetargi - rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie przetargu na "Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego dla Gminy Rozdrażew"

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 29 czerwca  2018r. rozstrzygnięto  zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego  pn. Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę dróg gminnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 12 czerwca  2018r. rozstrzygnięto  zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego  pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2018 r.”

Czytaj więcej ...

Wynik rozstrzygnięcia na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że w przeprowadzonym  zapytaniu ofertowym na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku na działce 61/2”
Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert na wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego dla Gminy Rozdrażew

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Rozdrażew”
Czytaj więcej ...

Podpisano umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że  4 stycznia 2018r. podpisano umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór, transport odpadów komunalnych na terenie gminy Rozdrażew

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 28 grudnia  2017r. rozstrzygnięto  zamówienie publiczne w drodze przetargu pn.” Odbiór, transport  odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej ...

 

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew”
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie zamówienia na "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg w 2018r.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie pn.: „Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na
terenie gminy Rozdrażew w 2018r."

Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 04 grudnia 2017r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Czytaj więcej ...              

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu  na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Czytaj więcej ...