Galerie

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle


PROW-7020/1/2010

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości poniżej kwot określonych w art.11ust.8 ustawy PZP na „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew- osiedle ”

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1  oraz art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.)

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(ogłoszenie)

SIWZ - (pobierz)

kosztorys ofertowy - (pobierz)

formularz cenowy - (pobierz)

opis projektu budowlanego - (pobierz)

specyfikacja techniczna - (pobierz)

mapy - (pobierz) plik jest spakowany w rozszerzeniu .rar do otwarcia służy program archiwizujący np: winrar

Rozdrażew, dnia 08.03.2010r.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski