Galerie

Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości poniżej kwot określonych w art.11ust.8 ustawy PZP na "Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew"

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1  oraz art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.)

Ogłoszenie - (pobierz)
SIWZ - (pobierz)
Kosztorysy ofertowe - (pobierz) plik jest spakowany w rozszerzeniu .rar do otwarcia służy program archiwizujący np: winrar

Rozdrażew, dnia 01.04.2010r.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski