Unieważnienie przetargu na budowę kanalizacji

Wójt Gminy Rozdrażew unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew-osiedle, przedłużenie ul.Witosa”
Czytaj więcej ...