Galerie

Wynik przetargu na dowóz uczniów do szkół

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 10 grudnia 2015r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie i Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie

 

Rozdrażew, 2015-12-10

Znak: GZSz i P 342.1.2015

     
Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 10 grudnia 2015r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie /Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum/ ul. Krotoszyńska 42, przedszkolaków do Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a oraz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie ul. Ostrowska 49 i po zakończeniu nauki szkolnej do miejsca zamieszkania”.

Wybrano ofertę:

Andrzej Stanisław Młodziuśki
„MŁODZIUŚKI”
    ul. 3 Maja 12
  63-740 Kobylin
Skrytka pocztowa 3

za cenę brutto:  6,00zł za 1km.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta została sporządzona prawidłowo. Jest to oferta jedyna a cena była jedynym kryterium wyboru. Cena wybranej oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta w terminie zgodnym z art.94 ust.2 pkt.1a PZP.


               Wójt Gminy
        /-/ Mariusz Dymarski