Wynik zamówienia na "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2016 roku”

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniu 21 grudnia 2015r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2016 roku”

Rozdrażew, dnia 21.12.2015r.

GP.7234/1.5.2015

                    
                                                                 O G Ł O S Z E N I E
               
         Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, przeprowadzonego w trybie zapytanie o cenę na zadanie pn: „Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2016 roku” jako najkorzystniejsze zostały wybrane na poszczególne rejony następujące oferty firm:
Rejon I:
Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Handlowo – Usługowe JUSKOWIAK, Helena Juskowiak
Nowa Wieś 123, 63-708 Rozdrażew za cenę brutto:
ciągnik z pługiem czołowym  szer. 3,0 m powyżej 80 KM 105,84 zł za 1 godz.
koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, ciągnik powyżej 100 KM 108,00 zł za 1 godz.
piaskarka do zwalczania gołoledzi 105,84 zł za 1 godz.
Rejon II:
F.H.U. NET-KOP Piotr Klupś,
Grębów 67, 63-708 Rozdrażew za cenę brutto:
ciągnik z pługiem czołowym  szer. 3,0 m powyżej 80 KM  120,00 zł za 1 godz.
koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, ciągnik powyżej 100 KM 130,00 zł za 1 godz.
piaskarka do zwalczania gołoledzi  110,00 zł za 1 godz.
Rejon III:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie
ul. Koźmińska 19, 63-708 Rozdrażew za cenę brutto:
ciągnik z pługiem czołowym  szer. 3,0 m powyżej 80 KM 124,20 zł za 1 godz.
koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, ciągnik powyżej 100 KM 140,40 zł za 1 godz.
piaskarka do zwalczania gołoledzi 124,20 zł za 1 godz.
Rejon IV:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AGRO-LIS  Lis Marcin
ul. T. Kościuszki 17, 63-708 Rozdrażew za cenę brutto:
ciągnik z pługiem czołowym  szer. 3,0 m powyżej 80 KM 118,80 zł za 1 godz.
koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, ciągnik powyżej 100 KM 118,80 zł za 1 godz.
piaskarka do zwalczania gołoledzi  97,20 zł za 1 godz.
Rejon V:
Usługi Koparką Zygfryd Dymarski
Dąbrowa 30, 63-708 Rozdrażew za cenę brutto:
ciągnik z pługiem czołowym  szer. 3,0 m powyżej 80 KM  99,90 zł za 1 godz.
koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, ciągnik powyżej 100 KM  108,00 zł za 1 godz.
piaskarka do zwalczania gołoledzi  89,10 zł za 1 godz.
Rejon VI:
Usługi Koparką Zygfryd Dymarski
Dąbrowa 30, 63-708 Rozdrażew za cenę brutto:
ciągnik z pługiem czołowym  szer. 3,0 m powyżej 80 KM  99,90 zł za 1 godz.
koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, ciągnik powyżej 100 KM  108,00 zł za 1 godz.
piaskarka do zwalczania gołoledzi  89,10 zł za 1 godz.
                                           
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Oferty zostały sporządzone prawidłowo i nie podlegają odrzuceniu. Wybrane oferty zawierają   najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ważnych ofert, a cena była jedynym kryterium wyboru.
Zamawiający jednocześnie informuje, że umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
                                   Sekretarz Gminy
                                /-/ Barbara Biesiada