Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę węgla Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 07 czerwca 2010r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zakup, dostawa węgla oraz miału dla Szkół i Przedszkoli w Gminie Rozdrażew”. (więcej)