Galerie

Rozstrzygniecie przetargu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 30 czerwca 2016r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą, gm. Rozdrażew”
Czytaj więcej ...