Galerie

Wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy

Wójt Gminy Rozdrażew, informuje, że w dniu 13 grudnia rozstrzygnięto zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.” Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej ....