Galerie

Wyniki przetargu na termorenowację Przedszkola w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 30 czerwca 2010r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn: Termorenowacja Budynku Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie I etap”. więcej..>>