Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę linii oświetlenia ulicznego w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 2 listopada 2010r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn: " Budowa linii kablowej oświeltenia ulicznego w Rozdrażewie" (więcej)