Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania w Budach

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje że w dniu 26 sierpnia br.  podpisano , z wyłonioną  w zapytaniu ofertowym,  firmą WERAN  Sp .z o. o  z/s we Wrocławiu

  umowę na realizację zadania pn. Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach.
W ramach zadania  zostaną zainstalowane  3 urządzenia zabawowe ( zestaw zabawowy, tor przeszkód i bujak koniczynka)  i 2 urządzenia siłowni zewnętrznej ( orbitrek i wioślarz) i tablica regulaminowa.
Termin realizacji zadania do dnia 8 listopada 2019 r.