Wybór wykonawcy "Rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębowiec"

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO przeprowadzonego jako zapytanie ofertowe  dot. ”Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębowiec" wybrano ofertę

Czytaj więcej ...