Informacja o wyborze oferty na przebudowę ul. 3 Maja w Rozdrażewie - etap I

Wójt Gminy  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn."Przebudowa ulicy 3 Maja w Rozdrażewie - etap I - w ramach zadania przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych"

Czytaj więcej ...