Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych w 2020r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do SP w Rozdrażewie, SF Dzielice,

przedszkolaków do Publicznego Przedszkola  w Rozdrażewie, uczniów do SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krotoszynie oraz uczniów do ZSS w Krotoszynie po zakończeniu nauki szkolnej do miejsca zamieszkania” (pobierz)