Informacja z otwarcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy w roku 2020

Informacja z otwarcia przetargu nieograniczonego pn.„Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w roku 2020”

Czytaj więcej ...