Unieważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy w roku 2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w roku 2020”

Czytaj więcej ....