Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn."Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 01.05.2020r. do dnia 31.12.2020 roku.

Czytaj więcej ...