Galerie

Wynik przetargu na remont świetlicy w Dzielicach

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 22 marca 2011r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach" (więcej)