Galerie

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wolenicach

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011r.  przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę położonej w Wolenicach oznaczonej jako działka nr 98/9 o powierzchni 0,0900 ha.

Do przetargu zgłosiła się jedna osoba, która spełniła określone warunki i została dopuszczona do uczestnictwa w przetargu.
Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła 12.420 zł netto.
Nabywcą w/w nieruchomości został Pan Krzysztof Kubica zamieszkały Krotoszyn.