Rozstrzygnięcie przetargu na budowę remizy OSP w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 3 lutego 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „ Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną  w  Rozdrażewie”
Czytaj więcej ...