Wynik przetargu na przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 12 maja 2011r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew (więcej)