Galerie

II Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie

Rozdrażew: Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
Numer ogłoszenia: 118108 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (pobierz)

Specyfikacja (pobierz)

Inwentaryzacja elewacji (pobierz 1), (pobierz 2)

Podjazd (pobierz 1), (pobierz 2), (pobierz 3)

Rzut przyziemia (pobierz 1), ( pobierz 2)

Schody (pobierz)

Kosztorys ofertowy (pobierz)

STWiOR (pobierz)