Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup węgla i miału dla Urzędu Gminy

Wójt Gminy Rozdrażew, informuje, że w dniu 28 czerwca 2011r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego na  „ Zakup i dostawę węgla oraz miału dla Urzędu Gminy Rozdrażew” (więcej)