Galerie

Ogłoszenie przetargu na budowę kanalizacji w miejscowościach Nowa Wieś i Budy

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy, gmina Rozdrażew
Numer ogłoszenia: 197418 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (więcej)

SIWZ (więcej) Wyjaśnienia do SIWZ (więcej) Profil geologiczny (pobierz)

Dokumentacja budowlana I (więcej)

Dokumentacja  budowlana II (więcej)

Kosztorys ofertowy (więcej)

STWiOR (więcej)

Odpowiedź na zapytanie oferenta (pobierz)