Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi w miejscowości Nowa Wieś

Wójt Gminy Rozdrażew, informuje, że w dniu 15 lipca 2011r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - II etap" (więcej)