Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowściach Nowa Wieś i Budy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 9 sierpnia 2011r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy" (więcej)