Galerie

Ogłoszenie przetargu na remont świetlicy w Grębowie

Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
Numer ogłoszenia: 264036 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Ogłoszenie (pobierz)

 

SIWZ  (pobierz)

Kosztorys ofertowy (pobierz)

Projekt (pobierz)

Stolarka (pobierz)

STWiOR (pobierz)

Wyjaśnienia do SIWZ (pobierz)