Galerie

Ogłoszenie przetargu na remont świetlicy w Nowej Wsi

Remont Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi
Numer ogłoszenia: 285158 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Ogłoszenie (pobierz)

 

SIWZ        (pobierz)

Kosztorys ślepy-budowlany (pobierz)

Kosztorys ofertowy elektryczny (pobierz)

Inwentaryzacja świetlicy (pobierz)

Zestawienie stolarki (pobierz)

Projekt elektryczny (pobierz)

STWiOR    (pobierz)