Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na "Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie"

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 30 września 2011r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”(więcej)