Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 26 września 2011r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych (więcej)