Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na "Remont świetlicy w Nowej Wsi"

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 13 października 2011r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi " (więcej)