Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę dróg gminnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 26 kwietnia 2012r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew" (więcej)