Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na termorenowację budynku przedszkola w Rozdrażewie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie informuje, że w dniu 29 maja 2012r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn „Termorenowacja budynku przedszkola publicznego w Rozdrażewie II etap” (więcej)