Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie ul. Sprtowa

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 9 października 2012 r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. Sportowa, gmina Rozdrażew” (więcej)