Galerie

Wyjaśnienia do ogłoszonego przetargu na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew"

Dotyczy udzielenia odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów do przetargu nieograniczonego  pod nazwą "Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew"

numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 147640 z dnia 15.04.2013r. i numer ogłoszenia 153210-2013 z dnia. 18.04.2013r.

Odpowiedź na zapytania oferenta (pobierz)

Załącznik nr 6 do SIWZ (pobierz)