Galerie

Wyjaśnienia do ogłoszonego przetargu na "Przebudowę drogi w Rozdrażewie"

Dotyczy udzielenia odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów do przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Rozdrażewie”

numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 95361-2013 z dnia 31.05.2013.

Odpowiedź na zapytania oferenta (pobierz)