Galerie

Wynik przetargu na "Przebudowę drogi gimnnej w Rozdrażewie"

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 14 czerwca 2013r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę drogi gminnej w Rozdrażewie”  Więcej...>>