Galerie

Wynik przetargu na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy"

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 22 listopada 2013r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rozdrażew”

Więcej...>>