Gospodarka Odpadami

 • Zasady segregacji:
  -Ulotka zasady segregacji - [pobierz]
 • Uchwały, Regulamin:
  - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew - [pobierz]
  - Uchwała NR XXXIII/190/2017 z dnia 23.10.2017r. - [pobierz]
  - Uchwała NR VI/44/2019 z dnia 14.05.2019r. –  [pobierz]
  - Uchwała NR VI/43/2019 z dnia 14.05.2019r.. –  [pobierz]
  - Uchwała nr III/23/2018 z dnia 21.12.2018r. –  [pobierz]
 • Informacja dot. realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w  gminach - [pobierz] 
 • Rejestr firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [pobierz]
 • Wzór deklaracji - [pobierz]
 • Harmonogram odbioru odpadów na okres styczeń- kwiecień  2020r. - [pobierz]
 • Apteki - [pobierz]
 • Formularz reklamacji - [pobierz]
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2018r. -[pobierz]
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych :
  - Regulamin PSZOK - [pobierz]
   - Informacja o zakończeniu inwestycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu - [pobierz]
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - (pobierz)
  - Wniosek - [pobierz]
  - Informacja - [pobierz]
  - Oświadczenie - [pobierz]