Galerie

Współpraca z NGO

Zaproszenie na spektakl baletowy

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich  Rozdrażew zaprasza 2 grudnia o godz. 17.00  na spektakl baletowy "DZIADEK DO ORZECHÓW"

Czytaj więcej ...

Nagroda w konkursie za projekt „Pyrobranie”

W tegorocznym konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” brał udział projekt „Pyrobranie”

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 13º w salce USC w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...

Barwy Wolontariatu 2019

 Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie BARWY WOLONTARIATU 2019.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do konkursu Równać Szanse

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.

Czytaj więcej...

Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

25 września Zapraszamy na Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej

Czytaj więcej...

Oferta dla seniorów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Rozdrażewie zaprasza seniorów do udziału w warsztatach

Czytaj więcej...

hosting companies

hosting companies

top hosting

top hosting

Szkolenia dla seniorów

W ramach projektu pt. "Wsparcie Wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych" zapraszamy osoby w wieku 60+ do udziału w szkoleniu.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Czytaj więcej...

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie „Senioriada”

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rozdrażewie zaprasza seniorów z Gminy Rozdrażew do udziału w warsztatach rękodzieła, gimnastyki oraz terapii tańcem.

Czytaj więcej...

Piknik NGO - ostatni tydzień zapisów!

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w III Pikniku NGO w Nowych Skalmierzycach! Spotkamy się 27 lipca w godz. 16:00-20:00, aby zaprezentować różnorodność organizacji pozarządowych

Czytaj więcej...