Galerie

Konkurs ofert na realizację w 2014r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy działając na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy nr XXXV/184/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r.  zadań o charakterze pożytku publicznego


Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty               (pobierz)
Wzór umowy              (pobierz)
Wzór sprawozdania   (pobierz)