Galerie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań  o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku

na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt przyznano Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddziałowi w Jarocinie środki finansowe w wysokości 12.500,00 zł.