Galerie

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2015r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert

na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2015 roku.
W 2015 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

 Rozdrażew, dn.17.07.2015 r.