Galerie

II etap konsultacji społecznych Lokalnej Grupy Działania


Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp. zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem będzie nowa lokalna strategia rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia.

II etap konsultacji odbędzie się w sali wiejskiej w Rozdrażewie  25 września 2015r. godz. 19.00 - 21.00  (identyfikacja głównych problemów obszaru, analiza celów i ustalenie ich hierarchii, wypracowanie propozycji rozwiązań służących realizacji celów).