Galerie

Nabór wniosków w programie „Równać Szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy   w ramach Programu „Równać Szanse 2016".

O dotacje do 8.500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne, z terenów wiejskich i miast do 20.000 mieszkańców.  Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13 - 19 lat)  z  małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Termin składania wniosków upływa 25 października 2016r. Informacje o konkursie oraz wnioski, które można składać korzystając z elektronicznego systemu naboru znajdują na stronie: www.rownacszanse.pl 

Zasady konkursu (pobierz)