Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starosta Krotoszyński i Burmistrz Krotoszyna zapraszają przedstawicieli organizacji  pozarządowych na bezpłatne szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert

w  trybie  znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz nowych przepisów wykonawczych. Szkolenie odbędzie się 3 listopada w godz. 16.00 - 19.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej ul. Benicka 9.

Zaproszenie  (pobierz)

Program        (pobierz)