Galerie

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2018 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2018 roku.
Ogłoszenie             (pobierz)
Wzór oferty            (pobierz)
Wzór umowy          (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Rozdrażew, dnia 30.01.2018r.