Galerie

Nabór wniosków przez Lokalną Grupę Działania

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłosił nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD.

Zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

http://wielkopolskazwyobraznia.pl/news/w-401/ogloszenie-o-naborze-82019

http://wielkopolskazwyobraznia.pl/news/w-399/ogloszenie-o-naborze-72019